1Par. 17: 22 - Čo je to ... 1 chron. 17: 22?
vynesls tvoj ľud Izrael svoje vlastné ľudí, až na veky, a ty, Pane, sa stal ich Bohom.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.