1Par. 17:18 je ... Čo je 1Pas. 17: 18?
Čo môže vystúpiť viac k tebe česť Dávidovi, svojmu služobníkovi? Poznáš svojho služobníka! Ps. 138: 1

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.