1Par. 17: 17 je ... Čo je 1Par. 17: 17?
Ale to nebolo dosť v tvojich očiach, Bože; Vyhlasujete dom svojho služobníka a hľadíte na mňa ako na veľkého človeka, Pane Bože! 2 Svet. 7: 19

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.