1Par. 17: 27 je ... Čo je 1 Par. 17: 27?
Začnite požehnať domu svojho služobníka, aby bol pred tebou vždy. Lebo ak požehnáš, Pane, bude požehnaný navždy. 2 Svet. 7: 29

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.