1Par. 17: 24 je ... Čo je 1Pas. 17: 24?
a a mier byť na tvojom mene možné zväčšiť až na veky, riekol: "Pán zástupov, Boh Izraela, je Boh nad Izraelom, a dom tvojho služobníka Dávida sa pred tebou.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.