1Par. 17: 15 je ... Čo je 1Pas. 17: 15?
Všetky tieto slová a všetkého videnia, tak to Nathan hovoriť s Davidom. 2 Svet. 7: 17

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.