Filozofi Mikhail Michajlovič - to ... Čo Filozofi Mikhail? 2018 - TheglossyPages.com
Biografický slovník

Filozofi Mikhail

Filozofi Mikhail Michajlovič - to ... Čo Filozofi Mikhail?
Filozofi (Mikhail Mikhailovič) - diplomat (1731 - 1811). Najskôr bol vo vojenskej službe; počas sedemročnej vojny bol zranený v bitke pri Frankfurte nad Oderom. V rokoch 1766 - 1768 rokov. viedol pozemský šľachtický kadetový zbor. V roku 1768 bol menovaný za splnomocnenca na dánskom súde. Tu sa F. podarilo nadviazať priateľské vzťahy s ruským súdom a paralyzovať nepriateľskú politiku Švédska. V roku 1796 bol menovaný za Smolenského vojenského guvernéra. F. nebola cudzia literatúra: preložená z francúzskych jazykových diel Viscount d'Arlencourt "The Desert" (Eagle, 1824) atď.

Biografický slovník. 2000.