Biografický slovník

Jeremiah K.

Jeremiah K. - to je ... Čo je Jeremiah K.?
Jeremiáš Konstantinovič - pozri Eremey Konstantinovič.

Biografický slovník. 2000.