Hanan je ... Čo je Hanan? 2018 - TheglossyPages.com
Hanan je ... Čo je Hanan?
Han'an (súcitu, milosrdného) y) (1 Chronicles 8: 23.) - analógové. Avdon, v; b) (1 Chron., 8:38, 1 Chron., 9: 44) - analóg. Azrikam, b; .. C) (1 Chrono 11: 43) - syn (potomok) Maáchy, jedným z hlavných bojovníkov David (v 2 Sam 23 nie je uvedené); d) (Ezra 2: 46, Neh 7: 49) - analóg. Akkuv, v; e) (Neh 8: 7) - analóg. Azariah, y; e) (Neh 10: 10) - Analog. Venénium; g) (Neh 10: 22) - analóg. Azur, ah; h) (Neh 10: 26) - analóg. Azur, ah; a) (Neh 13:. 13) - levita, potomok Mattaniáša Nehemiáš bol stanovený pre distribúciu desiatkov bratov.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.